tel 508-894-201

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept

Przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

PLAN NAUCZANIA

MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
(Wykłady + Ćwiczenia)

Liczba godzin dydaktycznych 45
I Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi
II Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
III Zasady i tryb wystawiania recept
IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

MODUŁ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Liczba godzin dydaktycznych 20
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Kurs jest dofinansowywany zgodnie z regulaminem WOIPiP

Zakres tematyczny kursu

Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki.
Źródła informacji o lekach oraz ich działaniach niepożądanych.
Wybrane grupy produktów leczniczych.
Farmakoterapia w szczególnych grupach pacjentów.
Podstawy prawne w zakresie refundacji i ordynowania środków spożywczych i wyrobów medycznych.
Specyficzne wymagania dotyczące wystawiania zleceń na poszczególne wyroby medyczne.
Charakterystyka i zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych, które może ordynować pielęgniarka i położna, w tym wystawiać na nie zlecenia lub recepty.
Podstawy prawne regulujące finansowanie i ordynację produktów leczniczych w Polsce.
Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarki i położne.
Zasady zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept refundowanych.
Uprawnienia w zakresie ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych i odpowiedzialność zawodowa.
Odpowiedzialność cywilna.
Reklama produktów leczniczych.

 

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia

Przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

PLAN NAUCZANIA

MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
(Wykłady + Ćwiczenia)

Liczba godzin dydaktycznych 30
I Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych
II Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
III Zasady i tryb wystawiania recept
IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

MODUŁ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Liczba godzin dydaktycznych 14
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Kurs jest dofinansowywany zgodnie z regulaminem WOIPiP

 

Zakres tematyczny kursu

Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki.
Źródła informacji o lekach oraz ich działaniach niepożądanych.
Farmakoterapia w szczególnych grupach pacjentów.
Podstawy prawne w zakresie refundacji środków spożywczych.
Charakterystyka i zastosowanie środków spożywczych, które może kontynuować pielęgniarka i położna.
Podstawy prawne regulujące finansowanie produktów leczniczych w Polsce.
Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarki i położne.
Zasady zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept refundowanych.
Uprawnienia w zakresie kontynuacji zlecania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i odpowiedzialność zawodowa.
Odpowiedzialność cywilna.
Reklama produktów leczniczych.

Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

PLAN NAUCZANIA

MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

Liczba godzin: 50 w tym samokształcenie
I Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG
II Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG
III Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych
IV Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrograficznego

ZAJĘCIA STAŻOWE

Liczba godzin: 58
Pracownia EKG/Oddział kardiologiczny/Oddział chorób wewnętrznych
Pracownie diagnostyki kardiologicznej

Zajęcia teoretyczne realizowane w systemie sesji weekendowych.
piątek godz. 15.00 – 19.00 sobota i niedziela: godz. 9.00 – 18.00
Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć.

Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP

Zakres tematyczny kursu

Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie mięśnia sercowego
Powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśniu sercowym
Związek między krzywą EKG a zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w mięśniu sercowym.
Fizyczne podstawy elektrokardiografii
Składowe prawidłowego elektrokardiogramu
Wyznaczanie osi elektrycznej serca
Budowa i zasady użytkowania różnych typów aparatów do EKG
Technika wykonania standardowego, spoczynkowego badania EKG
Błędy i artefakty zapisu EKG
Zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia przewodzenia
Przerost komór serca
Choroba niedokrwienna serca
Rytm sztucznego rozrusznika
Wskazania i przeciwwskazania do wykonania próby wysiłkowej oraz badanie metodą Holtera
Wskazania do przerwania próby wysiłkowej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

PLAN NAUCZANIA część teoretyczna

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego
Sekwencje czynności resuscytacyjnych u osób dorosłych (z uwzględnieniem kobiet w ciąży) oraz dzieci i niemowląt:
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED):
Odrębności postępowania w sytuacjach szczególnych:
zadławienie; zatrucia; podtopienie i utonięcie; obrażenia termiczne; astma;
mnogie obrażenia ciała; porażenie prądem i piorunem.
Aspekty etyczne i prawne prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Podstawy czynności bioelektrycznej mięśnia sercowego.
Objawy ryzyka nagłej śmierci sercowej.
Zapis EKG w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Defibrylacja – definicja, cel, wskazania
Zasady postępowania w zaburzeniach rytmu serca, tzw. niedefibrylacyjnych.
Postępowanie w odwracalnych przyczynach zatrzymania krążenia (4H 4T).
Inne zaawansowane czynności resuscytacyjne: intubacja dotchawicza:
Monitorowanie układu oddechowego (kapnografia, pulsoksymetria, gazometria),
Przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych:
Standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych:
Leki stosowane w resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

 

ZAJĘCIA STAŻOWE

Oddział Intensywnej Terapii

Zajęcia teoretyczne mogą być realizowane w systemie sesji dziennych lub weekendowych.
Zajęcia praktyczne realizowane będą zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć.

 

Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.