tel 508-894-201

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

„INPLUS CKKM” umożliwia uzyskanie specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek. Szkolenie specjalizacyjne organizowane jest raz w roku – w terminie wiosennym lub jesiennym. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w systemie sesji weekendowych. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Zajęcia stażowe realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach rannych i popołudniowych, a w niektórych placówkach medycznych w systemie dyżurów 12-godzinnych. Specjalizacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującym programem kształcenia zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Plan zajęć teoretycznych w ramach szkolenia specjalizacyjnego

pielęgniarka

Wśród zajęć teoretycznych przewidzianych w programie szkolenia wyróżnić można dziesięć modułów, poświęconych różnorodnym zagadnieniom z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego. Są to:

 • Moduł I – Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji;
 • Moduł II – Rozwój praktyki zawodowej i jakość opieki pielęgniarskiej;
 • Moduł III – Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej;
 • Moduł IV – Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury;
 • Moduł V – Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy;
 • Moduł VI – Pielęgniarstwo rodzinne;
 • Moduł VII – Profilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy. Przemoc rówieśnicza;
 • Moduł VIII – Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne;
 • Moduł IX – Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania;
 • Moduł X – Zaawansowana opieka pielęgniarska.

Zajęcia praktyczne odbywają się w różnego typu placówkach. Wśród nich wymienić należy:

 • Ośrodek pomocy społecznej;
 • Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy;
 • Gabinet pielęgniarki szkolnej;
 • Gabinet szczepień w POZ;
 • POZ - pielęgniarstwo rodzinne;
 • Hospicjum;
 • Poradnia rehabilitacyjna;
 • Poradnia zdrowia psychicznego;

 

 

Kto może przystąpić do specjalizacji?

W szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego może wziąć udział pielęgniarka, która spełnia trzy warunki. Pierwszym z nich jest posiadanie aktualnego prawa do wykonywania zawodu. Drugim warunkiem jest przepracowanie w zawodzie co najmniej 2 lat w okresie ostatnich 5 lat. Trzeci warunek do dopuszczenie do specjalizacji na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się na stronie Centrum e-Zdrowia https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w tzw. Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz złożyć komplet dokumentów w terminie do dnia postępowania kwalifikacyjnego określonego na 1 miesiąc przed rozpoczęciem specjalizacji. Wymagane dokumenty to: wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji, kserokopia prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.

Wymogiem programowym jest posiadanie przez uczestnika specjalizacji kursów: resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO, wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych EKG, wywiadu i badań fizykalnych. Jeżeli uczestnik specjalizacji nie posiada w dniu zgłoszenia wymaganych zaświadczeń o ukończeniu wyżej wymienionych kursów specjalistycznych dla pielęgniarek, to może uzupełnić je w trakcie trwania specjalizacji. Osoby, które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 nie muszą przedstawiać zaświadczenia o ukończeniu kursu „Wywiad i badania fizykalne”. Od tych słuchaczy wymagane jest złożenie kserokopii dyplomu wraz z suplementem.

Dodatkowo, osoby które ubiegają się o dofinansowanie specjalizacji ze środków WOIPiP muszą dostarczyć wniosek o dofinansowanie do organizatora. Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarki rodzinnej oraz szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych