tel 508-894-201

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept

Przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

PLAN NAUCZANIA

MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
(Wykłady + Ćwiczenia)

Liczba godzin dydaktycznych 45
I Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi
II Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
III Zasady i tryb wystawiania recept
IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

MODUŁ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Liczba godzin dydaktycznych 20
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Kurs jest dofinansowywany zgodnie z regulaminem WOIPiP

Zakres tematyczny kursu

Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki.
Źródła informacji o lekach oraz ich działaniach niepożądanych.
Wybrane grupy produktów leczniczych.
Farmakoterapia w szczególnych grupach pacjentów.
Podstawy prawne w zakresie refundacji i ordynowania środków spożywczych i wyrobów medycznych.
Specyficzne wymagania dotyczące wystawiania zleceń na poszczególne wyroby medyczne.
Charakterystyka i zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych, które może ordynować pielęgniarka i położna, w tym wystawiać na nie zlecenia lub recepty.
Podstawy prawne regulujące finansowanie i ordynację produktów leczniczych w Polsce.
Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarki i położne.
Zasady zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept refundowanych.
Uprawnienia w zakresie ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych i odpowiedzialność zawodowa.
Odpowiedzialność cywilna.
Reklama produktów leczniczych.

 

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia

Przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

PLAN NAUCZANIA

MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
(Wykłady + Ćwiczenia)

Liczba godzin dydaktycznych 30
I Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych
II Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
III Zasady i tryb wystawiania recept
IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa 

MODUŁ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Liczba godzin dydaktycznych 14
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Kurs jest dofinansowywany zgodnie z regulaminem WOIPiP

Zakres tematyczny kursu

Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki.
Źródła informacji o lekach oraz ich działaniach niepożądanych.
Farmakoterapia w szczególnych grupach pacjentów.
Podstawy prawne w zakresie refundacji środków spożywczych.
Charakterystyka i zastosowanie środków spożywczych, które może kontynuować pielęgniarka i położna.
Podstawy prawne regulujące finansowanie produktów leczniczych w Polsce.
Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarki i położne.
Zasady zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept refundowanych.
Uprawnienia w zakresie kontynuacji zlecania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i odpowiedzialność zawodowa.
Odpowiedzialność cywilna.
Reklama produktów leczniczych.

 

Szczepienia ochronne

PLAN NAUCZANIA

MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

Liczba godzin: 35
I Organizacja szczepień ochronnych w Polsce
II Podstawy szczepień ochronnych
III Szczepienia noworodków
IV Szczepienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych

ZAJĘCIA STAŻOWE

Liczba godzin: 45
Gabinet POZ
Oddział noworodkowy
Punkt szczepień dla dzieci i młodzieży
Poradnia przeciwgruźlicza

Zajęcia teoretyczne realizowane w systemie sesji weekendowych.
piątek godz. 15.00 – 18.00 sobota i niedziela: godz. 9.00 – 18.00
Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć.

Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP

Zakres tematyczny kursu

Przepisy prawne regulujące wykonywanie szczepień ochronnych w Polsce.
Dokumentacja szczepień - sprawozdawczość prowadzonych szczepień ochronnych.
Podstawy immunologii
Wskazania i przeciwwskazania do szczepień ochronnych
Program Szczepień Ochronnych w Polsce – Kalendarz Szczepień
Przegląd szczepionek dostępnych na rynku
Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)
Szczepienia ochronne okresu noworodkowego
Szczepienia wykonywane u dzieci i młodzieży zgodnie z Kalendarzem Szczepień
Zasady szczepień ochronnych u dzieci w Europie
Szczepienia osób dorosłych
Szczepienia ochronne w międzynarodowym ruchu turystycznym

Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

PLAN NAUCZANIA

MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

Liczba godzin: 50 w tym samokształcenie
I Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG
II Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG
III Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych
IV Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrograficznego

ZAJĘCIA STAŻOWE

Liczba godzin: 58
Pracownia EKG/Oddział kardiologiczny/Oddział chorób wewnętrznych
Pracownie diagnostyki kardiologicznej
Zajęcia teoretyczne realizowane w systemie sesji weekendowych.
piątek godz. 15.00 – 19.00 sobota i niedziela: godz. 9.00 – 18.00
Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć.
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP

Zakres tematyczny kursu

Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie mięśnia sercowego
Powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśniu sercowym
Związek między krzywą EKG a zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w mięśniu sercowym.
Fizyczne podstawy elektrokardiografii
Składowe prawidłowego elektrokardiogramu
Wyznaczanie osi elektrycznej serca
Budowa i zasady użytkowania różnych typów aparatów do EKG
Technika wykonania standardowego, spoczynkowego badania EKG
Błędy i artefakty zapisu EKG
Zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia przewodzenia
Przerost komór serca
Choroba niedokrwienna serca
Rytm sztucznego rozrusznika
Wskazania i przeciwwskazania do wykonania próby wysiłkowej oraz badanie metodą Holtera
Wskazania do przerwania próby wysiłkowej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

PLAN NAUCZANIA

MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
(Wykłady + Ćwiczenia)

Liczba godzin dydaktycznych: 60
I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS
II Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne ALS

MODUŁ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Liczba godzin dydaktycznych 30

Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP

Zakres tematyczny kursu

Anatomia i fizjologia układu krążenia i oddychania noworodka.
Skale stosowane do oceny stanu noworodka.
Monitorowanie i ocena podstawowych czynności życiowych noworodka.
Najczęstsze patologie układu krążeniowo-oddechowego okresu noworodkowego stanowiące zagrożenie życia.
Wady wrodzone wymagające specyficznego postępowania w czasie działań resuscytacyjnych.
Zestaw resuscytacyjny oraz sprzęt wykorzystywany podczas resuscytacji noworodka.
Początkowe zabiegi wykonywane podczas resuscytacji.
Zaawansowane zabiegi wykonywane podczas resuscytacji noworodka.
Farmakoterapia i płynoterapia w resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka.
Monitorowanie stanu noworodka po resuscytacji.
Prowadzenie resuscytacji noworodka zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Aspekty etyczne związane z resuscytacją noworodka.
Ochrona personelu przed zakażeniami.

Leczenie ran

 

PLAN NAUCZANIA

MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

Liczba godzin: 80
I Patofizjologia i leczenie ran
II Zakażenie ran
III Odleżyny i rany nowotworowe
IV Owrzodzenia kończyn dolnych
V Zespół stopy cukrzycowej

ZAJĘCIA STAŻOWE

Liczba godzin: 120
Ambulatorium chirurgii ogólnej
Oddział neurologii
Poradnia leczenia owrzodzeń żylnych
Oddział chirurgii naczyniowej
Zajęcia teoretyczne mogą być realizowane w systemie sesji dziennych lub weekendowych.
Zajęcia praktyczne realizowane będą zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć od poniedziałku do piątku

Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP

 

Zakres tematyczny kursu

Podział ran w zależności od stopnia czystości oraz mechanizmu uszkodzenia.
Fazy gojenia rany.
Czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na proces gojenia ran.
Ocena rany (kliniczna, radiologiczna, biochemiczna, bakteriologiczna).
Nowoczesne metody leczenia ran
Zakażenia chorobotwórcze rany
Sposoby zapobiegania zakażeniom w zależności od czynników ryzyka:
Zapobieganie i leczenie tężca, wścieklizny, zgorzeli gazowej
Patofizjologia odleżyn - cechy anatomopatologiczne odleżyn.
Samodzielne działania pielęgniarki w profilaktyce odleżyn:
Stadia odleżyn według określonych skal.
Leczenie ogólne i miejscowe odleżyn (przegląd opatrunków nowej generacji)
Standard postępowania przeciwodleżynowego
Owrzodzenie podudzi - patofizjologia przewlekłej niewydolności żylnej.
Diagnostyka przewlekłej niewydolności żylnej
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa:
Współczesne poglądy na leczenie żylaków kończyn dolnych.
Problematyka przewlekłej niewydolności żylnej u kobiet w ciąży.
Patofizjologia stopy cukrzycowej - opieka nad chorym ze stopą cukrzycową.
Oparzenia - zasady pierwszej pomocy w oparzeniach
Metaboliczne następstwa rany i choroby oparzeniowej.
Leczenie ogólne i miejscowe oparzeń.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.