tel 508-894-201

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

opieka

 

„INPLUS CKKM” organizuje kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek dwa razy w roku – w terminie wiosennym oraz/lub jesiennym. Są to kurs szczepień dla pielęgniarek i kursy kwalifikacyjne oraz w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek oraz w zakresie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek. Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie sesji weekendowych – w piątki w godzinach 15:00-20:00, soboty oraz niedziele w godzinach 9:00-18:00. Zajęcia stażowe realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach rannych i popołudniowych, a w niektórych placówkach medycznych w systemie dyżurów 12-godzinnych, zgodnie z indywidualnym grafikiem.

Kursy są dofinansowane przez WOIPiP zgodnie z obowiązującym regulaminem. Wniosek o dofinansowanie należy dostarczyć do organizatora.

 

Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania (medycyna szkolna)

Program kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Środowiska Nauczania i Wychowania (medycyny szkolnej) obejmuje 150 godzin zajęć teoretycznych oraz 245 godzin zajęć stażowych. Szkolenie teoretyczne obejmuje osiem modułów o różnorodnej, przekrojowej tematyce związanej z medycyną szkolną. Są to:

 • Moduł I – Organizacja opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym;
 • Moduł II – Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania;
 • Moduł III – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania;
 • Moduł IV – Medycyna i higiena szkolna;
 • Moduł V – Klinika chorób i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz opieka nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi;
 • Moduł VI – Pediatria społeczna i opieka nad dziećmi oraz młodzieżą z wybranymi chorobami cywilizacyjnymi i problemami społecznymi;
 • Moduł VII – Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży;
 • Moduł VIII – Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby.

Kurs dla pielęgniarek środowiskowych obejmuje ponadto zajęcia stażowe prowadzone w takich placówkach jak:

 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania;
 • Placówka POZ;
 • Dział oświaty zdrowotnej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 • Dział higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej;
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży;
 • Ośrodek leczenia uzależnień;
 • Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci;
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 • Ośrodek pomocy społecznej;
 • Pogotowie opiekuńcze albo Dom dziecka.

 

Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego

W ramach kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwa Rodzinnego realizowanych jest 150 godzin zajęć teoretycznych oraz 175 godzin zajęć stażowych. Szkolenia teoretyczne podzielone są na cztery moduły tematyczne. Są to:

 • Moduł I – Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna;
 • Moduł II – Pielęgniarstwo rodzinne;
 • Moduł III – Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy z uwzględnieniem aktualnie realizowanych programów zdrowotnych;
 • Moduł IV – Problemy zdrowotne w poszczególnych etapach życia.

Zajęcia stażowe odbywają się w kilku placówkach. Pozwala to uczestnikom kursu na zapoznanie się z szeroką problematyką pielęgniarstwa rodzinnego i różnym zakresem obowiązków. Zajęcia praktyczne realizowane są w:

 • POZ Pielęgniarstwo rodzinne;
 • Centrum psychiatryczne albo Poradnia zdrowia psychicznego;
 • Poradnia rehabilitacja albo Oddział rehabilitacyjny;
 • Poradnia diabetologiczna albo Poradnia lekarza rodzinnego;
 • Poradnia opieki paliatywnej albo Hospicjum.